top of page

Wire invest har samlat 300 kvinnliga fastighetsinvesterare: "En stängd bransch som roddas av gubbsen

I vår passerar Wire Invest 20 miljoner “kvinnliga” kronor investerade i olika fastighetsprojekt. De kommande åren ska bolaget skala upp rejält. “När en småbarnsmamma från Norrland kan vara med och investera i tolv stora skandinaviska fastighetsprojekt känner man att man bryter strukturer”, säger bolagets medgrundare Lovisa Löwenborg.
Wire Invest har tagit fram en samfinansieringsmodell för kvinnor som vill investera i fastighetsbranschen. När de startade projektet 2014 var det främst en hobby.


“Vi fick höra att kvinnor inte visade samma intresse för fastighetsbranschen som män, vilket vi tyckte lät konstigt eftersom vi själva var så himla intresserade. Men vi märkte ganska fort i vår egen omgivning att det fanns ett enormt intresse bland kvinnor, de behövde bara få hjälp”, säger Ellie Elmondt.


Sedan dess har hon och Lovisa Löwenborg gjort ett bolag av Wire Invest. Under våren räknar de med att passera 300 kvinnor som aktivt investerar genom Wire och 20 miljoner kronor i investerat kapital.


“Vi ser ett stort intresse från kvinnorna i nätverket och vi tycker också att det har skett en attitydförändring bland fastighetsbolagen och storbolagen. Vi jobbar mycket med de globala målen för ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet, och vi märker att hållbarhetsfrågor har kommit högre upp på bolagens agenda. Nu förstår de snabbt vad vi menar och det är lättare att få till möten”, säger Lovisa Löwenborg.


104 kvinnor investerade i europeisk fastighetsfond


Sedan start har de stängt 13 projekt. De första som skedde mellan 2015-2017 hade lite högre risk och en avkastning på över 20 procent. De senare investeringarna har haft lite lägre risk, och gett en avkastning på 8-12 procent.


Förra våren samlade de ihop 104 kvinnor som investerade i en europeisk fastighetsfond som ska gå in i 10 till 12 större projekt i Norden.


“Normalt sett är det jättehöga inträdeskrav för att få gå in i den typen av fonder, men vi lyckades samla in fem miljoner kronor. Det är då man känner att man är med och bryter strukturer, när en småbarnsmamma från Norrland kan vara med och investera i tolv stora skandinaviska projekt”, säger Lovisa Löwenborg.

Det är en stängd bransch som roddas av gubbsen.

Nyligen stängde de årets första projekt, en industrifastighet utanför Göteborg där 46 kvinnor gick samman och investerade. Nu hoppas de få komma in i en ny stor svensk fastighetsfond.


“De behöver först se över hur de ska kunna hantera Wire eftersom vi inte kan gå in på de nivåerna som de normalt kräver”, säger Lovisa Löwenborg.


Vad är målet på sikt? “Vi vill att alla kvinnor ska ha en naturlig väg till fastighetsinvesteringar och att de ska känna att det är en given del av deras investeringsportfölj. Kvinnor ska spara och investera i aktier och fonder, ta hand om sin ekonomi, äga sitt boende, alla de grundläggande grejerna. Men när det gäller externa fastighetsinvesteringar så är det en stängd bransch som roddas av gubbsen”, säger Lovisa Löwenborg.


Mellan augusti 2019 och augusti 2020 omsatte bolaget 677.000 kronor. Där räknas också avkastningen från projekten in. Under samma period investerade bolaget 9,9 miljoner kronor i olika projekt.


Nu är målet är att skala upp rejält. De kommande två åren är planen att få in fler kvinnor och öka investerat kapital till 15-20 miljoner kronor årligen, och på så sätt kunna vara med i fler och större projekt.


Vill behålla kontrollen

De ska också fila på sätt att bredda sin egen intäktsmodell. Idag får Wire intäkter i form av ränta och en avkastning när ett projekt avslutas.


“Om vi ska skala upp på den nivå som vi tänker så behöver vi tänka nytt och bli bättre på att ta betalt för det vi gör. I början handlade det om passion och något vi gjorde på fritiden, nu är det en stor apparat att snurra runt och det kommer kräva mycket av oss”, säger Ellie Elmondt.


De har diskuterat att ta in riskkapital men är måna om att behålla makten över bolaget. Investerare på plattformen har uppgett att hållbarhet är viktigt när de går in i ett projekt, och Wire Invest väljer sina projekt med det i åtanke.


“Det är viktigt för oss att fortsätta ha kontroll över bolaget och fortsätta att välja projekt efter våra värderingar. Nu ska vi göra en brant resa de kommande två åren, det vill vi göra så mycket som möjligt med egna pengar och testa konceptet ordentligt”, säger Ellie Elmondt.


bottom of page