top of page

Högt tryck på kvinnlig investerarklubb

Det kvinnliga investerarnätverket WIRE Sweden har gått från 400 till över 3.000 medlemmar på ett år.Även om fastighetsbranschen på många sätt har kommit långt i jämställdhetsarbetet står männen fortfarande för en mycket större del av ägandet. Det vill Women In Real Estate, WIRE, ändra på genom att uppmuntra fler kvinnor att investera i fastigheter. Nätverket som startades 2014 anordnar bland annat workshops och erbjuder möjligheten att investera i specifika projekt.


Och intresset finns där. Det senaste året har medlemsantalet skjutit iväg rejält. I april 2018 hade nätverket 400 medlemmar och idag är siffran uppe i drygt 3.300 personer.


– Det känns jätteroligt. Jag tror att en förklaring till ökningen är att kvinnor som var med och investerade i några av våra första projekt har fått avkastning nu och kunnat berätta om det för andra. På så sätt har det spridit sig, säger Ellie Elmondt, som är en av grundarna.


Hon konstaterar samtidigt att det hittills bara är en liten del av medlemmarna som tar steget att investera i projekt.


– Man ska ha respekt för att det är en resa att gå från medlem till att faktiskt investera. Jag tror till exempel inte att vi kommer att ha 2.000 investerare om ett år, säger hon.


Däremot hoppas och tror hon att även antalet investerare kommer att öka framöver. WIRE Sweden har nämligen precis tagit fram en ny finansiell modell som sänker tröskeln. Tidigare var minimisumman för att investera 100.000 kronor. Nu har den sänkts till 25.000 kronor.


WIRE Sweden har bland annat investerat i partihallar i Sverige och förra året gjordes den första investeringen i hyresfastigheter i USA.


Comments


bottom of page