”Först som ägare har man verklig makt att påverka samhället”

De senaste åren har fastighetsbranschen kunnat skryta med att ha kvinnor på närmare 40 procent av de ledande posterna. Men när det gäller ägande är det långt ifrån jämställt. Det vill Wire Invest ändra på.
Enligt en ny rapport från tankesmedjan Ownershift ägs 15 procent av den privatägda andelen av alla fastighetstyper i Sverige av kvinnor. Motsvarande siffra för män är drygt 39 procent. Resten av ägandet, det genom företag och institutioner, går inte att kartlägga helt. Men det är väl inte osannolikt ännu dystrare siffror där.


Ellie Elmondt och Lovisa Löwenborg är grundare av Wire Invest, en grupp för kvinnliga fastighetsinvesterare. De menar att det borde vara en demokratifråga att satsa på mer kvinnligt ägande. Det skulle dessutom öka lönsamheten för fastighetsbranschen.


– Det kan förstås låta dubbelt att slåss för jämställdhet och bara fokusera på kvinnor. Men vi ser det som att vi är på en arena som domineras av män. Ska vi överhuvudtaget komma ikapp behöver vi satsa särskilt på kvinnor ett tag, säger Ellie Elmondt.


Fastigheter är en otillgänglig investeringsform eftersom det kräver större kapital och tillgång till rätt nätverk än i många andra branscher. Därför har det främst varit något som professionella investerare haft tillgång till, och där är män överrepresenterade. Genom historien har kvinnor i mycket lägre grad än män ägt mark och fastigheter, och det har bidragit till att de inte beviljats banklån och därmed sällan eller aldrig kunnat gå vidare och starta eget. Och till det kan tilläggas att 99 procent av allt riskkapital i Sverige går till män.


– De investeringar som sker formar vårt framtida samhälle och vem som äger vad är oerhört viktigt för vilket samhälle vi vill ha. Fastigheter är något som berör alla. Där borde kvinnor också ges inflytande att påverka hur framtidens bostadsmarknad, kontor och kommersiella fastigheter ska vara. Det är först när man är ägare som man får verklig makt att påverka, säger Lovisa Löwenborg.

Varför är det viktigt vem som äger vad?


– Det har visat sig att kvinnor har ett större intresse för att vara med i projekt som har med hållbarhet att göra. Dessutom vet vi att man ofta får bättre avkastning när man väljer hållbara investeringar – vilket är bra både för den enskilde och samhället, säger Ellie Elmondt.


– Om man ser på de samhällsutmaningar som klimatkrisen innebär så borde branschen verkligen anstränga sig för att locka kvinnliga investerare, flikar Lovisa Löwenborg in.


I år når Wire Invest 20 miljoner investerade kronor i fastighetsbranschen, majoriteten har investerats under de två senaste åren. Investerargruppen har över 4 000 kvinnor i sitt nätverk. I gruppens senaste större projekt gick över 100 kvinnor ihop och investerade i en av Nordens största fastighetsfonder, en arena som hittills enbart haft manliga investerare.


– Vi vill att kvinnor ska ha mer fastigheter i sina portföljer eftersom det över tid är stabila och bra investeringar. Kvinnor är ofta väldigt duktiga på att spara till saker de vill ha, men det har inte varit naturligt att tänka på investeringar. Det måste bli mer självklart att tänka ”vad gör du med lönen när den kommer in?”, säger Ellie Elmondt.


Genom Wire Invest vill de utbilda på två fronter. Dels riktar de sig mot branschen för att öka intresset för att öppna för kvinnliga investerare, och dels riktar de sig till kvinnor med workshops och utbildningar där målet är att öka målgruppens finansiella kunskaper och överbrygga den rädsla som ofta finns kring risktagande.


– Kvinnor tror ofta att kunskapskraven är mycket högre än vad de är. De kan göra grundlig research, men sen kommer de sällan till skott, det har vi ofta hört när vi pratat med våra medlemmar som gör sin första investering via oss, berättar Lovisa Löwenborg.


Både Ellie Elmondt och Lovisa Löwenborg pekar på att det framför allt är de börsnoterade bolagen som kan skapa verklig samhällsförändring och att de måste börja se kvinnliga investerare som en tillgång.


– Att förstå vad kvinnor har att ge och att använda den kraften på ett konstruktivt sätt borde vara en prioriterad fråga för branschen. Det skulle både de och samhället gynnas av. Kvinnor sitter på en otrolig kraft och vilja. Det här är ett engagemang man borde vilja förvalta snarare än att se det som att man ska ”ta hand om kvinnorna”, säger Ellie Elmondt.


Vad behöver ske för att kvinnors ägande ska öka?


– Vi behöver bli fler som skapar förändringen i realtid. Det vill säga inte stanna vid att bara satsa på att sprida inspiration och kunskap, utan också vara med och skapa verkliga finansiella modeller, säger Ellie Elmondt.


Lovisa Löwenborg håller med:


– Fastighetsbolagen behöver ägas av fler kvinnor. Fler kvinnor som jobbar på bolagen måste också bli inbjudna att bli delägare och investerarlistorna måste ses över för att riktas mer mot kvinnliga investerare.


– När man ska dra en investerarrunda är det lättare att leta i de manliga leden, för det är så det har sett ut historiskt. Så det är klart att det upplevs som att det blir mer jobb när man ska ändra sina rutiner för att släppa in kvinnor, fortsätter hon.


– Många bolag pratar om de här frågorna för att det är populära frågor att diskutera, men i slutändan måste de börja göra jobbet på riktigt och inte bara stanna vid att prata, tillägger Ellie Elmondt.


Ändå är de båda hoppfulla och ser en tendens till att en förändring är på gång.


– I fastighetsvärlden, där man vanligtvis pratar om pengar i termer av miljarder, har vi nog viftats bort lite som ett glatt initiativ där vi kommer med våra miljoner. Men nu har fler börjat få förståelse för det vi gör. Under coronapandemin har hållbarhetsmålen hamnat mer i fokus, det har varit väldigt tydligt, säger Lovisa Löwenborg och Ellie Elmondt.


FAKTA:


Wire Invest

grundades av Ellie Elmondt och Lovisa Löwenborg 2014 och är en investerargrupp för kvinnor som vill investera i fastigheter. Idag har de över 4000 kvinnor i sitt nätverk och drygt 2000 kvinnor i investerargruppen.


Ownershift

Är en politiskt oberoende tankesmedja som vill verka för att ändra samhällsstrukturer genom ägande. Ett av målen är att öka andelen kvinnligt ägande i Sverige. De har hittills gett ut tre rapporter ”Vem äger marken du går på?” (2021), ”Varför äger kvinnor och män inte lika mycket än?” (2020) och ”Vem äger Sverige?” (2019).


”Män äger 2,5 gånger mer än kvinnor av marken vi går på”

• Den samlade bilden för alla typer av fastigheter visar att män äger 1,3 gånger mer än kvinnor utifrån lagfartsandelar och taxeringsvärde, samt 2,5 gånger mer utifrån sammanlagd areal.


• De flesta bor i hus (49 procent eller drygt fem miljoner personer), därefter hyresrätt (28 procent) och bostadsrätt (20 procent). Av Sveriges hus äger män 10 procent mer än kvinnor utifrån det sammanlagda taxerade värdet på husen, det är ungefär samma skillnad som mellan mäns och kvinnors löneinkomster. Om man istället tittar på sammanlagd markyta för hus så äger män 128 procent eller 2,3 gånger mer.


Källa: Ownershift ”Vem äger marken du går på?”